Alat Teknologi untuk Mengatasi Had Deria Penglihatan dan Pendengaran

Antara alat yang dapat membantu mengatasi had deria penglihatan adalah seperti cermin mata, kanta pembesar, mikroskop, teleskop, periskop, binokular (teropong), mesin x-ray dan mesin ultra sound.
Antara alat yang dapat membantu mengatasi had deria pendengaran adalah seperti mikrofon, pembesar suara, stetoskop dan alat bantu pendengaran.