B6D4E1 - Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar, Guna Semula dan Kitar Semula

Instrumen B6D4E1: Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai

 • Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
 • Amalan guna semula dan kitar semula bahan


Arahan:
1. Bentukkan kumpulan yang terdiri daripada tiga/empat orang ahli.

2. Setiap kumpulan perlu mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti internet, pusat sumber dan akhbar, majalah dan lain-lain lagi tentang

  • maksud pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
  • contoh-contoh pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
  • kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
  • maksud dan contoh guna semula bahan
  • maksud dan contoh kitar semula bahan
  • kepentingan guna semula dan kitar semula bahan


3. Contoh bentuk persembahan (Power point, penggunaan papan panel/ mounting board, pamplat, folio atau kertas majung)

4. Persembahan penulisan hendaklah dihantar selepas 2 minggu.

5. Pembentangkan akan dijalankan seminggu selepas persembahan penulisan dihantar kepada guru.Photobucket