B6D4E1 - Pencemaran Air

Instrumen B6D4E1 – Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan
Pencemaran air
• Pengawalan
• Pembersihan
• Cara penjimatan penggunaannyaArahan

1. Pelajar diminta untuk membuat kumpulan seramai 3 orang bagi membuat pembentangan berkaitan
• Maksud pencemaran air
• Kaedah pengawalan pencemaran air
• Pembersihan air
• Cara penjimatan penggunaan air

2. Pembentangan boleh dibuat dalam bentuk power point slide / membuat carta menggunakan moulting board atau kertas mahjung.

3. Pembentangan akan dibuat seminggu dari tarikh yang diberi.
Photobucket