Kawalan Biologi

Kawalan biologi merupakan suatu alternatif kepada kawalanan kimia uang menggunakan racun untuk menghapuskan serangga dan makhluk perosak dalam sektor pertanian.
Kawalan biologi menggunakan pemangsa untuk mengawal serangga perosak. Ia merupakan merupakan amalan mesra alam, atau green support for earth. Kitaran ekologi setempat terpelihara berbanding dengan penggunaan racun yang boleh membunuh semua jenis hidupan yang berada di kebun atau ladang.


Perbandingan Kawalan Biologi dan Kawalan KimiaKawalan Biologi Kawalan Kimia
Kesan kawalan Lambat Cepat
Sasaran Organisma tertentu mengawal perosak tertentu Boleh kawal banyak jenis perosak dengan satu jenis racun kimia
Kos pengurusan perosak Kos tinggi untuk jangka pendek tetapi kos menjadi rendah untuk jangka panjang Kos rendah bagi jangka pendek tetapi kos menjadi tinggi untuk jangka panjang
Pengetahuan/
kemahiran petani
Petani perlu pengetahuan/kemahiran tinggi Tidak perlu pengetahuan/kemahiran tinggi
Risiko kepada petani Rendah/tidak membahayakan petani Tinggi/berbahaya kepada kesihatan petani
Kedapatan di pasaran Terhad/sukar diuruskan Mudah didapati di pasaran/mudah di beli
Kesan pada tumbuhan/hasil tanaman Tiada kesan Ada kesan kimia/bau pada tumbuhan
Kesan kepada alam sekitar Tiada/tidak cemar alam sekitar Mencemar alam sekitar (udara, air, tanah)


Contoh Aplikasi Kawalan Biologi

Sawah padi:
Pembinaan rumah burung hantu di kawasan sawah padi merupakan satu cara untuk mengawal populasi tikus. Burung hantu adalah pemangsa manakala tikus adalah mangsa

Kolam Ikan
Ikan gapi dibela di dalam kolam ikan untuk mengelakkan pembiakkan nyamuk. Ikan gapi adalah pemangsa dan larva nyamuk adalah mangsa.http://qalish.com/2011/04/bandingbeza-kaedah-kawalan-biologi-dan-kaedah-kawalan-kimia.html