Membina Model Tuas (Mesin Ringkas)

Instrumen B6D6E1: Membina model yang menggunakan prinsip tuas.
Arahan:


 1. Anda dikehendaki membina satu model yang menggunakan prinsip tuas
 2. Model hendaklah dibina dalam kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada tiga atau lempat orang ahli.
 3. Buatkan satu folio yang menerangkan cara anda membina model tuas tersebut. Dalam folio anda mestilah mengandungi kandungan berikut:


  • Kulit depan:
   • Nama dan tingkatan anda.
   • Tuliskan topik.
   • Nama guru anda.
  • Tujuan alat ini dibina.
  • Bahan-bahan yang digunakan
  • Alat-alat yang digunakan
  • Gambarajah model tuas tersebut berserta label.
  • Langkah kerja untuk membina model tersebut.
  • Cara-cara penggunaan model anda.

    4. Persembahan model akan dijalankan pada akhir tarikh tamat projek.