SENARAI INSTRUMEN PBS BAND 6 TINGKATAN 1
Instrumen B6D1E1
Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi


Instrumen B6D2E1
Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk
persembahan


Instrumen B6D3E1
Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip


Instrumen B6D4E1:
Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai:
  • Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
  • Amalan guna semula dan kitar semula bahan


Instrumen B6D5E1:
Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai:
  • Pencemaran udara
  • Contoh bahan cemar udara dan sumbernya
  • Kesan pencemaran udara
  • Langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara
  • Cara menggekalkan udara supaya bersih dan
  • Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih


[ klik ] Instrumen B6D6E1:
Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai :
  • mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,
  • cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap


Photobucket