DSP Sains Tingkatan 3Dokumen Standard Prestasi (DSP) dibangunkan oleh Lembaga Peperiksaan. Dokumen ini mengandungi panduan untuk mentaksir dan melapor penguasaan murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam Dokumen Kurikulum.


Dokumen Kurikulum dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), KPM. Dokumen ini mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses PdP.


Berikut adalah Dokumen Standard Prestasi Sains Tingkatan 3. DSP ini adalah yang terkini, iaitu dikemaskini pada 1 Julai 2013.


DSP Sains Ting 3 Format PDF [klik di sini]
DSP Sains Ting 3 Format MS Word [klik di sini]Selamat berPBS!


Photobucket