Senarai Rujukan Evidens Band 6 PBS Sains Tingkatan 1

Senarai Rujukan Evidens Band 6 PBS Sains Tingkatan 1 ini adalah untuk rujukan murid-murid semasa membuat evidens band 6. Semoga perkongsian ini dapat mebantu murid-murid menyempurnakan tugasan yang diberi.

Topik
Evidens
Rujukan
Pengenalan Kepada Sains Instrumen B6D1E1
Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi

Kepentingan Unit SI dalam Komunikasi

Sel Sebagai Unit Kehidupan Instrumen B6D2E1
Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan

Manusia adalah Organisma Kompleks

Jirim Instrumen B6D3E1
Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip

Konsep Ketumpatan dan Keapungan

Kepelbagaian Sumber Bumi Instrumen B6D4E1:
Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai:
  • Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
  • Amalan guna semula dan kitar semula bahan

B6D4E1 - Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar, Guna Semula dan Kitar Semula


Kepentingan Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Alam Sekeliling


Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar


Amalan Guna Semula dan Kitar Semula

Udara Disekeliling Kita Instrumen B6D5E1:
Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai:
  • Pencemaran udara
  • Contoh bahan cemar udara dan sumbernya
  • Kesan pencemaran udara
  • Langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara
  • Cara menggekalkan udara supaya bersih dan
  • Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih 

B6D5E1: Pencemaran Udara


Pencemaran Udara

Sumber Tenaga Instrumen B6D6E1:
Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai :
  • mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,
  • cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap

B6D6E1 - Memulihara Sumber Tenaga


Bagi mendapat Band 6, murid-murid perlu berkerjasama dalam kumpulan dan sering bertemu dengan guru mata pelajaran untuk memastikan hasil tugasan mencapai evidens yang dikendaki.