Contoh Evidens Bab 3 : Perkumuhan

Bagi bab ketiga tingkatan 3, Perkumuhan, terdapat 8 evidens Pentakiran Sekolah merangkumi band 1 hingga band 4. Dalam bab ini, tiada evidens bagi band 5 dan band 6.

Contoh intrumens bagi bab ini terdiri daripada dua set. Sesetengah mempunyai cadangan jawapan, sesetengah tidak.

https://www.mediafire.com/?mttvhsys6fv9tlrSenarai Evidens Bab 3: Perkumuhan


Band Evidens Contoh Instrumen
Band 1 B1D2E1 /

B1D2E1 /
Band 2 B2D4E1 /

B2D5E1 /
Band 3 B3D6E1 /

B3D6E2 /

B3D6E3 /
Band 4 B4D4E1 /