E-GTukar: Permohonan Pertukaran Guru Sesi Jun 2014


Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi pertukaran sesi Jun 2014 melalui Sistem Maklumat Guru (SMG) Modul e-GTukar untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred
  • DG29, 
  • DG32 (KUP Time-based), 
  • DG34 (KUP Time-based), 
  • DG38 (KUP Time-based), 
  • DG41, 
  • DG44 (KUP Time-based), 
  • DG48 (KUP Time-based), 
  • DG52 (KUP Time-based) 
  • DG54 (KUP Time-based) 
dibuka mulai 01 hingga 30 April 2014.


Capaian e-Gtukar adalah:  http://apps.moe.gov.my/epgo/


Sila semak maklumat anda melalui laman web e-OPERASI.
Sekiranya terdapat sebarang pindaan yang perlu dibuat, sila berhubung dengan PK1/PK2/PK3 untuk tindakan pembetulan maklumat dengan segera sebelum sesi pertukaran dibuka.


Jika masih menghadapi masalah untuk membuat permohonan e-GTukar, sila hubungi Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri (dapatkan no. telefon di 'Bantuan').


SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA PERTUKARAN YANG DILULUSKAN TIDAK BOLEH DIBATALKAN.