KADAR PINJAMAN PERUMAHAN GURU DAN PEGAWAI KERAJAAN MULAI 2015

Kadar Kelayakan Baharu Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia berkuat kuasa 1 Januari 2015 telah dikemaskini dan wang pemprosesan permohonan pinjaman perumahan sebanyak RM100.00 dimansuhkan.


Jadual kelayakan baharu Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia adalah seperti berikut :

Bil
Gaji Bulanan Hakiki (RM)
Kelayakan Pinjaman (RM)
 1
8,500 ke atas
                600,000.00
2
6,500 ke 8,499
562,000.00
3
5,500 ke 6,499
525,000.00
4
4,500 ke 5,499
500,000.00
5
3,500 ke 4,499
475,000.00
6
3,000 ke 3,499
400,000.00
7
2,500 ke 2,999
350,000.00
8
2,000 ke 2,499
320,000.00
9
1,500 ke 1,999
260,000.00
10
1,200 ke 1,499
210,000.00
11
1,000 ke 1,199
150,000.00
12
999 dan ke bawah
120,000.00Amaun pinjaman yang diluluskan adalah tertakluk kepada para 1.5.2, 1.5.3 dan para 3 Lampiran A6 Pekeliling Perbendaharaan PR1.1/2013.


Untuk maklumat lanjut, rujuk laman web Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia.