SK015 CHAPTER 1.3 : Balance Ionic Equations

Balance redox equation agak panjang. Tapi sangat penting untuk mahir balance redox equation kerana berkait dengan soalan limiting reactant. Jadi, cuba ingat langkah-langkah untuk balance menggunakan 1D 5B 2C.

Balance ion-electron method in acidic mediumExample 1


Example 2


Balance ion-electron method in basic medium
Example 3

  

Example 4

For the following redox equation (not balanced), choose a pair of species that undergoes reduction. Explain. Br– (aq) + MnO4 – (aq) → BrO3 – (aq) + MnO2(s)