Sesi Perkongsian: Home Based Experiment 4

Pada 10 September 2021, saya telah telah menyampaikan perkongsian blended learning untuk Home Based Experiment 4 semasa Intellectual Discussion (ID) Unit Kimia. Experiment 4 adalah tentang Gas Law. Disebabkan kami masih menjalankan PdPr, jadi amali hands-on  ditukarkan kepada amali simulasi. Sesi perkongsian adalah berkaitan cara menjalankan simulasi.

Sesi perkongsian


Saya sediakan dua poster, pre-lab dan experiment 4 untuk bantu para pensyarah mengguruskan sesi amali secara simulasi.poster pre lab experiment 4panduan menjalankan experiment 4