Mengenali Personaliti Berdasarkan Tarikh Lahir

Apakah metafizik? Metafizik berasal daripada  perkataan Greek μετά (metá), bermaksud "selepas" dan φυσικά (physiká), bermaksud "yang mengenai alam". 

Mengenali personaliti melalui tarikh lahir juga merupakan salah satu cabang ilmu dalam metafizik. Mungkin dengan cara ini, kita akan lebih mengenali minat dan kecenderungan yang selama ini kita tidak pernah sedar

Metafizik tarikh lahir

Untuk mengetahui personaliti melalui tarikh lahir, langkah pertama ada dengan mengira kod asas. Contohnya jika lahir pada 16.09.2000: 

1 + 6 = 7
0 + 9 = 9
2 + 0 = 2
0 + 0 = 0

Kemudian, 7 + 9 = 16. Jadi, kecilkan lagi. 1 + 6 = 7 
Seterusnya, 2 + 0 = 2. 
Akhirnya, 7 + 2 = 9

Nombor 9 adalah kod asas.

PERSONALITI MELALUI TARIKH LAHIR by FARAHIYAH BINTI MOHAMED OMAR BM 

Saya edit slaid ini berdasarkan Modul Mepro dan beberapa laman sesawang lain. Pada pendapat saya, metafizik tarikh lahir ini amat berguna sebagai panduan untuk para pelajar memilih kursus semasa mengisi borang UPU.