Book Review: Buku Latihan Evidens PBS Terbitan Sasbadi

Penerbitan Sasbadi juga tidak ketinggalan menghasilkan buku latihan evidens PBS
    IMAG0438
               IMAG0439
                                Harga: RM8.95
Pro:
Buku ini ditulis dalam dwibahasa. Bahasa Melayu mendahului Bahasa Inggeris.

Cons:
Harganya paling mahal antara buku PBS yang saya survey.
Muka surat depan bercetak, muka surat belakang kosong.
Pentaksiran bagi Band 5 tidak menepati standard Lembaga Peperiksaaan (mengikut kefahaman saya yerk!).
Mengikut kefahaman saya:-
Sepatutnya pelajar perlu membuat laporan sains lengkap seperti PEKA setelah menjalankan eksperimen bagi pentaksiran Band 5. Tapi dalam buku ini tidak disediakan ruangan untuk tujuan eks., hipotesis, pemboleh ubah dll.