Penerbitan Sasbadi juga tidak ketinggalan menghasilkan buku latihan evidens PBS
    IMAG0438
               IMAG0439
                                Harga: RM8.95
Pro:
Buku ini ditulis dalam dwibahasa. Bahasa Melayu mendahului Bahasa Inggeris.

Cons:
Harganya paling mahal antara buku PBS yang saya survey.
Muka surat depan bercetak, muka surat belakang kosong.
Pentaksiran bagi Band 5 tidak menepati standard Lembaga Peperiksaaan (mengikut kefahaman saya yerk!).
Mengikut kefahaman saya:-
Sepatutnya pelajar perlu membuat laporan sains lengkap seperti PEKA setelah menjalankan eksperimen bagi pentaksiran Band 5. Tapi dalam buku ini tidak disediakan ruangan untuk tujuan eks., hipotesis, pemboleh ubah dll.

Post a Comment