Contoh Susunan Buku Skrap

B6D1E1: Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untukmengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.


Muka hadapan (cover)
School bus Nama Sekolah & Logo Sekolah
School busTajuk
ALAT TEKNOLOGI YANG SESUAI UNTUK MENGATASI MASALAH HAD DERIA PENGLIHATAN DAN PENDENGARAN (B6D1E1)School busMaklumat Kumpulan
Nama dan nombor kad pengenalan ahli kumpulan, Tingkatan, Tarikh Serahan, Nama Penyemak
Muka surat 1: Pengenalan
School busIdea tentang alat teknologi. Mengandungi maklumat-maklumat berikut:
AirplaneDefinisi had deria penglihatan
AirplaneSenarai alat teknologi untuk mengatasi masalah had deria penglihatan
AirplaneDefinasi had deria pendengaran
AirplaneSenarai alat teknologi untuk mengatasi masalah had deria pendengaran.
Muka surat 2:  Alat teknologi untuk mengatasi masalah had deria penglihatanNama alat teknologi untuk mengatasi masalah had deria penglihatan, gambar, fungsi dan ciri-ciri alat tersebut
Nama
Fungsi
Ciri-ciri

Kanta Pembesarimage

Membantu melihat objek kecil

Terdiri daripada satu kanta cembung.
Kanta cembung tersebut membesarkan imej objek yang dilihat.

Muka surat 3: Alat teknologi untuk mengatasi masalah had deria pendengaranNama alat teknologi untuk mengatasi masalah had deria pendengaran, gambar, fungsi dan ciri-ciri alat tersebut
Nama
Fungsi
Ciri-ciri

Stetoskop
image

Membantu mendengar degupan jantung

Tiub Stetoskop menguatkan bunyi degupan jantung

Muka surat 4: Kesimpulan
School busMenyatakan kepentingan alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran
School busMengkonsepsikan alat teknologi