2.1 PEKELILING-PEKELILING
Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD
Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD
Surat-menyurat berkaitan PBS


2.2 CARTA ORGANISASI PBS SEKOLAH
Struktur Jawatankuasa
Jadual Petugas Pentaksiran
Carta Organisasi


2.3 MAKLUMAT GURU PBS
Senarai Guru PBS
Biodata Guru PBS
Surat Lantikan sebagai guru PBS / Pentaksir
Jadual Waktu Mengajar

 photo PBSSS_zps8aadf236.jpg
2.4 PERANCANGAN SEKOLAH PBS
Takwim aktiviti PBS
Program Tahunan PBS (Mengikut Panitia Mata Pelajaran)
Rancangan Tahunan M/Pel PBS


2.5 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA
Minit mesyuarat J/Kuasa PBS tahunan atau bulanan
Minit mesyuarat pelaksanaan aktiviti PBS .
Minit mesyuarat Khas(Kes Khas) jika ada
Laporan aktiviti PBS


2.6 LAPORAN PRESTASI TAHUNAN
Data murid PBS tahun berkenaan
Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun
Graf Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran dan Pencapaian Standard


2.7 LAPORAN PENCERAPAN/PEMANTAUAN
Jadual Pencerapan/pemantauan
Laporan Pencerapan /pemantauan Guru PBS oleh GB/PK
Laporan Pencerapan/pemantauan oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/Nazir


2.8 KES-KES KHAS
Murid yang kerap tidak datang ke sekolah
Murid yang tidak ada maklumat / Murid luar negara
Murid Berkeperluan Khas
Kes- Kes Lain


2.9 MANUAL PANDUAN
Buku Panduan Pengurusan PBS
Manual SPPBS
Manual Pengguna (Pengetua / SU PBS / Guru MP)

1 Ulasan

Catat Ulasan