Tafsiran Band PBS bagi Mata Pelajaran Sains


Band 1: Tahu
Murid tahu perkara asas sains sahaja
(Boleh ditaksir secara bertulis atau lisan)
Contoh: Menamakan, Menyenaraikan


Band 2 : Tahu dan faham
-Menunjukkan kefahaman
-mampu menukar bentuk komunikasi
-boleh menterjemah
-boleh menerangka atau menjelaskan
(Boleh ditaksir secara bertulis atau lisan)
Contoh: Memberi maksud


Band 3 : Tahu, faham dan boleh buat
-Menggunakan pengetahuan dan kefahaman dalam sesuatu situasi
(Bertulis)


Band 4 : Tahu, faham dan boleh buat beradab
Melaksanakan atau mengaplikasi kemahiran saintifik dalam sesuatu situasi atau aktiviti
(Laporan aktiviti)
Contoh: Mengkaji


Band 5 : Tahu, faham dan boleh buat beradap terpuji
Melaksanakan atau mengaplikasi kemahiran mengeksperimen dalam sesuatu situasi atau eksperimen
(Laporan eksperimen)
Contoh: Menyiasat


Band 6 : Tahu, faham dan boleh buat mithali
Menyumbang idea dalam melestarikan perkara berkaitan sains dan teknologi.
(Menzahirkan idea/ boleh berbicara/ membuat keputusan /menyampaikan maklumat dalam kerja amali)
Contoh: Mendapatkan maklumat/ menghasilkan laporan amali kerja/ menyampaikan maklumat/ boleh berbicara

Photobucket