Intrumen B6D1E1 #1–Definasi buku skrap

B6D1E1: Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.


Definisi Buku Skrap
Satu himpunan maklumat/foto/keratan akhbar/bahan ICT/bahan bercetak/bahan dari internet yang terbaik dan dikumpulkan dalam tempoh masa tertentu mengenai sesuatu topik dalam bentuk yang sistematik
 
Objektif Pembelajaran
1. Dapat mengumpul maklumat untuk membina konsep (sebelum pengajaran dan pembelajaran
2. Dapat mengukuhkan konsep sesuatu topik (sebelum pengajaran dan pembelajaran)
 
Konstruk yang ditaksir
1. Mengumpul dan merekod data penyiasatan
2. Nilai murni dan sikap saintifik
 
 photo PBSSS_zps8aadf236.jpg

Sumber:
Buku Panduan Pentaksiran Kerja Amali Sains
Penilaian Menengah Rendah
PEKA Sains PMR 55/3
Terbitan Lembaga Peperiksaan Tahun 2004