Kepentingan Unit SI dalam Komunikasi

Menghitung adalah salah satu daripada kemahiran sains. Kita menghitung duit, jisim badan, jarak, masa, suhu, luas, isipadu dan kalori dalam makanan. Setiap kuantiti yang dihitung mempunyai unit yang berbeza. Contohnya duit dihitung dalam unit ringgit manakala jarak diukur dalam unit meter.

Sekiranya setiap kuantiti dihitung dalam unit berbeza, akan menyebabkan kecelaruan. Bayangkan jika seorang peniaga menjual barang dalam urus niaga Ringgit Malaysia (RM) dan pembeli ingin membayar dalam urus niaga US Dollar (USD). Pening kan.

Bagi mengelakkan masalah yang mungkin timbul akibat daripada penggunaan unit yang berbeza, saintis telah menetapkan Système International d’Unités (SI) @ SI Unit. Semua penggiraan saintifik akan menggunakan SI Unit. Contoh SI unit adalah seperti berikut


Antara kelebihan menggunakan SI unit:

  • memudahkan penyebaran penemuan saintifik ke peringkat antarabangsa.
  • memudahkan komunikasi
  • memudahkan penggiraan kuantiti fizikal
  • memudahkan perbandingan sesuatu bahan atau jirim.

Photobucket