Chapter 1: Mole Concept

Mol, adalah unit spesifik yang digunakan untuk mengukur bilangan zarah (atom, molekul dan ion) yang terdapat dalam sesuatu jirim.

1 mol bersamaan 6.02 x 1023 zarah.6.02 x 1023 juga dikenali sebagai Nombor Avogadro, NA

Bilangan mol zarah dapat dihubungkan dengan bilangan zarah, jisim sesuatu jirim dan isipadu sesuatu gas, seperti berikut:


Hubungan mol dengan bilangan zarah:

Bilangan mol, n = 
bilangan zarah    
NA (6.02 x 1023)

Hubungan mol dengan jisim:

Bilangan mol, n = 
jisim, m                
jisim molar (JAR/JMR)

Hubugan mol dengan isipadu:

Bilangan mol, n = 
isipadu, V          
isipadu molar, Vm


 mol