Manusia adalah Organisma Kompleks

Penyapu lidi adalah ciptaan ringkas. Ia hanya terdiri daripada lidi yang diikat dengan tali.

Komputer pula adalah ciptaan kompleks. Ia terdiri daripada monitor, hard disc, mother board, colour board, wifi adapter, modem, keyboard, speaker, USB port dan sebagainya.
Bakteria adalah organisma ringkas. Ia terdiri daripada satu sel sahaja.

Manusia pula adalah organisma kompleks. Hal ini kerana:

  • Mempunyai pelbagai jenis sel. Setiap sel mempunyai bentuk dan fungi yang berbeza.
  • Mempunyai otak yang mengawal koordinasi seluruh badan.
  • Terdiri daripada gabungan pelbagai jenis sistem yang menpunyai fungi berbeza tetapi saling berhubungkait.
Photobucket