Pesanan Kepada PendidikAbdul Malik b. Marwan adalah khalifah Bani Umayyah yang Kelima yang memerintah dari tahun 65 Hijrah - 86 Hijrah (685 - 705 Masihi). Beliau berpesan kepada pendidik anaknya agar melaksanakan perkara-perkara berikut:-


1. Ajarilah anaku tentang kebenaran sebagaimana engkau mengajarinya tentang al-Quran

2. Suruhlah mereka berpegang teguh dengan akhlaq yang mulia.

3. Serulah mereka untuk bercampur gaul dengan orang-orang yang mulia dan para ilmuwan

4. Hormatilah mereka di khalayak ramai dan sekiranya mereka melakukan kesalahan, marahilah mereka secara tersembunyi.

5. Pukullah mereka jika didapati mereka berdusta.

6.perdengarkanlah mereka dengan syair2 agar mereka menjadi lebih berani.

7. Elakkan mereka bergaul dengan orang-orang jahil.kredit to: http://www.facebook.com/DidikAnakCaraIslam

Photobucket