Pencemaran Udara

Definasi Pencemaran Udara
Menurut Ensikopedia bebas Wikimedia, pencemaran udara bermaksud satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera.

Menurut Wark dan Warner(1901) pencemaran udara sebagai kehadiran satu atau lebih bahan pencemar atau gabungannya didalam atmosfera dalam kuantiti tertentu pada suatu jangka waktu yang boleh menyebabkan darurat kepada kehidupan manusia,haiwan atau menganggu suasana kehidupan.


Contoh bahan cemar udara

Contoh bahan cemar udara

  • Karbon dioksida, 
  • Sulfur dioksida, 
  • Karbon monoksida,
  • Nitrogen dioksida
  • Plumbum,
  • Sisa radioaktif,
  • Kloroflorokarbon, CFC