Pengaratan Paku Besi

Agar-agrar dicampuran dengan larutan kalium heksanoferat (III) dan fenolfelin. 
Perhatikan perubahan pada campuran tersebut apabila paku besi 
dililitkan dengan pelbagai jenis logam. 

Photobucket