Projek Aplikasi Kestabilan

Instrumen B6D5E1- Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan.

ARAHAN KEPADA CALON

1. Calon dikehendaki membina satu projek/permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan.

2. Projek/ permainan hendaklah dibina dalam kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada tiga atau empat orang ahli.

3. Penggunaan bahan terbuang dalam produk amat digalakkan.

4. Projek/permainan akan dinilai mengikut aspek-aspek berikut:
 1. Persedian-
  • Lakaran produk
 2. Kesempuraan hasil/produk-
  • Kestabilan produk
  • Penggunaan bahan guna semula/kitar semula
 3. Perlaporan-
  • Menghubungkait akan reka bentuk produk dengan konsep kestabilan.
  • Menerangkan bagaimana faktor kestabilan mempengaruhi produk anda.

5. Calon perlu merujuk/ bertanya kepada guru Sains supaya tugasan dapat dilaksanakan secara optimum merujuk kepada aspek-aspek penilaian.

6. Hasil kerja calon mestilah ASLI.

7. Calon perlu mendapat pengesahan daripada guru Sains masing-masing setiap kali sesi perbincangan.

8. Calon mesti menyiapkan tugasan dalam masa 2 minggu dari tarikh tugasan.