PBS SAINS TINGKATAN 2Dokumen Standard Prestasi (DSP)
Sains Tingkatan 2 Edisi Feb 2013

Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT)
Dengan Pemetaan DSP
Sains Tingkatan 2
II klik di sini II

Taksiran Band PBS
Sains Tingkatan 2

DSP Mengikut Topik
Sains Tingkatan 2 Edisi Sept 2012

Contoh Senarai Semak Evidens PBS Sains Tingkatan 2

Contoh Borang Transit PBS Sains Tingkatan 2

Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 2
Hasil gabungan cikguIIcikgu Negeri Perak Tahun 2012
II Bab 1 II Bab 2 II Bab 3 II
II Bab 4 II Bab 5 II Bab 6 II Bab 7 II
II Bab 8 II Bab 9 II Bab 10 II

Senarai Evidens PBS Band 6
Sains Tingkatan 2
II klik di sini II

Senarai Rujukan Bagi Evidens Band 6
Sains Tingkatan 2
II klik di sini II


Lembaga Peperiksaan tidak membenarkan soalan PBS setara.
Jadi, silalah edit instrumen mengikut kesesuaian murid cikgu.