TAJUK FOKUS PENTING SAINS SPM 2013Berikut adalah tajuk fokus penting untuk matapelajaran Sains bagi SPM 2013 untuk Kertas 2.

Bahagian A

1. Tingkatan 5: Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria (Kesan buruk/penyakit)
2. Tingkatan 4: Aloi (kekerasan/struktur)
3. Tingkatan 4: Ciri-ciri bahan / logam dan bukan logam
4. Tingkatan 5: Tekanan udara (Prinsip Bernoulli)/Momentum

*Bahagian A menuji Kemahiran Proses Sains. Pelajar harus mahir:
  • mencatat pemerhatian (kekeruhan kultur bakteria, bacaan panjang lekukan, bacaan ammeter dan sebagainya), 
  • menulis hipotesis, tujuan eksperiman, pemboleh ubah, inferens, definasi secara operasi  
  • membuat ramalan
  • menghubungkait amali tersebut dengan teori sains yang berkaitan
Oleh itu, bagi tajus fokus bahagian A, tumpukan kepada aktiviti sains dan amali sains.

 Bahagian B

1. Tingkatan 4: Sistem Saraf / Proprioseptor
2. Tingkatan 4: Pewarisan - Mekanisma pewarisan / mutasi / penyakit
3. Tingkatan 4: Bahan radioaktif dan kegunaan
4. Tingkatan 5:Sabun / alkohol
5. Tingkatan 5:Gelombang radio / satelit
6. Tingkatan 4: Warna cahaya / elektrolisis /
    Tingkatan 5: Kaedah pemprosesan makanan /label makanan


Bahagian C

....tunggu..


Koleksi Soalan Percubaan SPM 2013 subjek Sains [ klik di sini ]Photobucket