SEMAKAN PERTUKARAN GURU JANUARI 2014 e-Gtukar http://apps.moe.gov.my/epgo/Kepada semua guru dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang telah memohon pertukaran Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi pertukaran sesi Januari 2014, semakan online boleh di buat di laman web e-Gtukar:

Untuk makluman semua, permohonan masuk ke negeri Kelantan adalah tertinggi iaitu 2318 bagi sekolah menegah dan 2466 bagi sekolah rendah. Pemohonan keluar adalah tertinggi daripada negeri Johor dan Selangor.


Saya ucapkan taniah kepada semua yang berjaya memohon tukar, dan kepada yang tidak berjaya, boleh cuba lagi tahun hadapan.Bagi pertukuaran yang berjaya, keputusan Penempatan Pertukaran (Antara Negeri, Antara Daerah , Dalam Daerah) Bagi Urusan Pertukaran Januari 2014 Akan Diumumkan Pada 6 Disember 2013