Senarai Rujukan Evidens Band 6 Sains Tingkatan 2

Senarai rujukan evidens band 6 Sains Tingkatan 2 ini adalah untuk panduan murid-murid yang sedang menyiapkan tugasan Band 6. Tapi diingatkan, ini hanya salah satu daripada sumber rujukan. Sila rujuk buku teks, buku rujukan, surat khabar dan sumber internet yang lain juga untuk mendapatkan maklumat yang lebih banyak.Topik Evidens Rujukan
Dunia Melalui Deria Kita Instrumen B6D1E1:
Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.

Intrumen B6D1E1 #1–Definasi buku skrap 

 

Instrumen B6D1E1 #2-Contoh Arahan Menyediakan Buku Skrap 

 

Instrumen B6D1E1 #3-Contoh Susunan Buku Skrap 

 

Alat Teknologi untuk Mengatasi Had Deria Penglihatan dan Pendengaran 

 

Had Deria Penglihatan dan Had Deria Pendengaran

 

Nutrisi Instrumen B6D2E1 :
Pembentangan hasil penulisan “makanan dan amalan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan:
 • kepentingan makan makanan berkhasiat
 • mempraktikkan amalan pemakanan yang betul
 • merancang satu gizi seimbang
 • mewajarkan pengagihan makanan kepada ayng kurang bernasib baik / memerlukan
 • mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

Instrumen B6D2E1 #1-Makanan dan Amalan Pemakanan

 

Instrumen B6D2E1 #2- Contoh Susunan Penulisan Makanan dan Amalan Pemakanan

 

Kalori Dalam Makanan

 

Lima Panduan Makan Secara Sihat

 

Kepentingan Makanan Seimbang

 

Mewajarkan Pengagihan Makanan Kepada Golongan Kurang Bernasib Baik

 

Pantang Larang Orang Melayu Semasa Makan

 

Adab Makan Penganut Hindu

 

Adab Makan Penganut Buddha

 

Kepelbagaian Benda Hidup Instrumen B6D3E1:
Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan
 • Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran.
 • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian.
 • Menghuraikan kepentigan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang.

Instrumen B6D3E1#1 : Contoh Arahan Menjalankan forum

 

Kawalan Biologi

 

Kepentingan Fotosintesis Dalam Mengekalkan Ekosistem Seimbang

 

Air Dan Larutan Instrumen B6D4E1:
Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan
 • Pencemaran air
 • Pengawalan
 • Pembersihan
 • Cara penjimatan penggunaannya

B6D4E1 - Pencemaran Air

 

Definasi Pencemaran Air


10 Tips Penjimatan Penggunaan Air

Kestabilan Instrumen B6D5E1:
Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan.

B6D5E1 - Projek Aplikasi Kestabilan

Mesin RIngkas Instrumen B6D6E1:
Membina model yang menggunakan prinsip tuas.

B6D6E1 - Membina Model Tuas (Mesin Ringkas)