DOWNLOAD CONTOH NOTA SERAH TUGAS GURU

Nota Serah Tugas adalah suatu nota yang perlu dibuat apabila seseorang pegawai kerajaan seperti seorang guru bertukar tempat kerja/sekolah.
Kandungan utama yang terdapat dalam Nota serah tugas adalah:
  1. Surat rasmi penyerahan tugas pegawai bertukar
  2. Surat penyerahan dan akuan terima nota serah tugas
  3. Senarai tugas jawata
  4. Kedudukan terakhir tugas-tugas yang belum selesai
  5. Senarai hartabenda/ peralatan
  6. Kedudukan kewangan/akuan dan lain-lain
    Fail meja
  7. Lampiran senarai serahan tugas

Nota serah tugas ini perlu dibukukan/ dibindingkan. Ia perlu dibuat beberapa salinan untuk simpanan Pengetua, Penolong Kanan dan guru-guru yang terlibat dalam serahan tugus seperti ketua panitia. Satu salinan perlu disimpan oleh pergawai yang bertukar


Saya harap contoh Nota Serah Tugas Guru dapat memudahkan urusan pertukaran cikgu-cikgu. Semoga dapat menjalankan tugas dengan cemerlang di tempat baru.


http://www.slideshare.net/hijauzamrud/nota-serah-tugas-zamrud#