PERMOHONAN BIASISWA JPA UNTUK DIPLOMA DAN IJAZAH DALAM NEGERI


Adalah dimaklumkan bahawa permohonan biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam di bawah Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) bagi mengikuti pengajian peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) bertaraf GLC (Government Link Companies) dalam negara bagi sesi 2014/ 2015 dijangka akan dibuka pada minggu ketiga bulan September 2014.


Tawaran biasiswa ini juga akan di iklan secara ringkas dalam akhbar Berita Harian, Utusan Malaysia, The New Straits Times, Tamil Nesan, Nanyang Siang Pau, The Borneo Post Sarawak dan The Borneo Post Sabah pada hari Sabtu dan Ahad pertengahan bulan September 2014.


Maklumat lanjut mengenai syarat-syarat permohonan, bidang tajaan dan cara memohon boleh diperolehi dengan melayari portal http://esilav2.jpa.gov.my semasa permohonan dibuka.