PROGRAM MATRIKULASI: GRED PSPM MULAI SESI 2015/16
Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM) dijalankan setiap hujung semester Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia. Berikut adalah Gred PSPM mulai Sesi 2015/16. Gred ini adalah berbeza bagi kohort sebelum 2015/16.   GRED MARKAH MIN NILAI
A 80-100 4.00
 A- 75-79 3.67
B+ 70-74 3.00
B 65-69 2.67
B- 60-64 3.33
C+ 55-59 2.00
C 50-54 1.67
C- 45-49 2.33
D+ 40-44 1.00
D 35-39 1.33
F 0-34 0.00