Skim Ex-Gratia Pegawai Kerajaan

Skim Ex-Gratia Pegawai Kerajaan Persekutuan adalah skim ganti rugi tanpa ikatan perundangan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan seperti PPP@ cikgu sekolah kerajaan persekutuan.
Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan penambahbaikan Skim Ex-Gratia Bencana Kerja bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. Skim Ex-Gratia Bencana Kerja bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan telah diperkenalkan pada 20 Oktober 1994 melalui Pekeliling Perbendaharaan Bil. 13 Tahun 1994(WP 6.2). Skim ini telah ditambah baik mulai 1 Januari 2001 melalui Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2001 (WP 6.3) daripada segi jenis faedah, pertambahan jenis kecederaan dan penyakit khidmat diiktiraf sebagai bencana kerja. Mengambil kira keadaan semasa dan bagi menjaga kebajikan pegawai serta waris, Kerajaan telah memutuskan agar Skim ini diperkemas dan ditambah baik.


Muat turun pekeliling Perbendaharaan Malaysia W.P 6.3 Skim Skim Ex-Gratia Bencana Kerja bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di sini


Sumber: WEB KPM