10 KESILAPAN EJAAN BIASA DALAM BUKU PROGRAM

10 KESILAPAN EJAAN BIASA DALAM BUKU PROGRAMAntara kesilapan ejaan atau penggunaan istilah adalah seperti berikut: 

 • aturcara❌                           atur cara✅ 
 • kata aluan❌               kata alu-aluan✅ 
 • ucapan aluan❌      ucapan alu-aluan✅ 
 • Rukunegara❌            Rukun Negara✅ 
 • jawatan kuasa❌          jawatankuasa✅ 
 • urusetia❌                          urus setia✅ 
 • Binti❌                                       binti✅ 
 • Bin❌                                           bin✅ 
 • A/P❌                                           a/p✅ 
 •  A/L❌                                           a/l✅ 
 • tengahari❌                     tengah hari✅ 

Penggunaan pemenggalan masa yang betul: 
 • 1.00   -   11.59 pagi 
 • 12.00 -    1.59 tengah hari 
 • 2.00   -    6.59 petang 
 • 7.00   -  11.59 malam 
 • 12.00 -  12.59 tengah malam