Projek Pencemaran Udara

Pencemaran Udara


Instrumen 5B6D5E1: Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai


 • Pencemaran udara
 • Contoh bahan cemar udara dan sumbernya
 • Kesan pencemaran udara
 • Langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara
 • Cara menggekalkan udara supaya bersih dan
 • Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih

Arahan:

1. Bentukkan kumpulan yang terdiri daripada 2-4 orang ahli.
2. Setiap kumpulan perlu menggumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber seperti internet, buku, majalah, jurnal dan akhbar tentang:


 • Pencemaran udara
 • Contoh bahan cemar udara dan sumbernya
 • Kesan pencemaran udara
 • Langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara
 • Cara mengekalkan udara supaya bersih dan
 • Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih
3. Perbentangan hasil daripada maklumat yang dikumpulkan boleh dibuat dalam pelbagai bentuk seperti Persembahan Power Point, papan panel/ mounting board, kertas mahjung, penyampaian puisi dan sketsa.