Definasi Pencemaran Air

Pantai dan laut yang dicemari sampah dan bahan toksik.

Pencemaran air adalah suatu keadaan apabila terdapat kehadiran sebarang bahan tidak diperlukan atau merbahaya di dalam air. Pencemaran air boleh berlaku di sungai, laut, tasik, kolam, parit dan sebagainya.


Bahan tidak diperlukan atau bahan merbahaya ini dipanggil bahan cemar air. Sumber utama bahan cemar air adalah seperti:

  • Bahan buangan domestik
  • Bahan buangan industri
  • Bahan kimia berlebihan daripada pertanian
  • Kebocoran tangki minyak
  • Hakisan tanah


Photobucket