TAJUK FOKUS PENTING KIMIA SPM 2013


Berikut adalah tajuk fokus penting untuk matapelajaran Kimia bagi SPM 2013 untuk Kertas 2.

Kertas 2


Bahagian A: Soalan Struktur
1. Tingkatan 4: Formula empirik (langkah keselamatan, lukis gambarajah, pemerhatian, pengiraan)
2. Tingkatan 4: Jadual berkala unsur
3. Tingkatan 5: Sebatian karbon (alkana, alkena, alkohol)
4. Tingkatan 4: Garam
5. Tingkatan 5: Tindak balas Redoks dan elektrolisis (definisi)
6. Tingkatan 5: Sabun dan detergen (penyediaan sabun, kebaikan, keburukan)
7. Tingkatan 4: Proses Sentuh dan Proses Haber
8. Tingkatan 5: Termokimia


Bahagian B: Soalan Esei
1. Tingkatan 4: Penyediaan garam terlarutkan / tak terlarutkan (kenalpasti anion / kation)
2. Tingkatan 5: Kadar tindak balas (mangkin, luas permukaan, kepekatan)
3. Tingkatan 4: Gabungan (Alloi / Kaca / Polimer + Getah Polimer / Pemvulkanan)


Bahagian C: Soalan Esei
.......Tajuk-tajuk fokus penting SPM 2013 bagi matapalajaran lain, sila [ klik di sini ]
Photobucket